HWA

Vraag een vrijblijvende offerte aan


  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

  Riolering
  Het beste is om het regenwater apart af te voeren. Dan gaat het schonere regenwater (zoals van daken en straten) via een aparte buis direct naar sloten of vijvers. Of het loopt naar een verlaagde groenstrook om daar de bodem in te zakken.

  Zo hoeft het riool minder water te verwerken, wat overlopen en daarmee milieuvervuiling voorkomt. Als bij bestaande bebouwing een systeem wordt aangelegd om regenwater voortaan apart te verwerken, dan heet dit afkoppelen. En met dat regenwater kunt u in uw eigen tuin leuke dingen doen!

  Infiltratiekratten
  Infiltratiekratten zijn de moderne en logische variant op grindkoffers. Vanwege het grote open volume (meer dan 90%) blijven de graafwerkzaamheden tot een minimum beperkt en de kratten zijn voor een persoon hanteerbaar.

  Als de grootte van de infiltratievoorziening bekend is kan men eenvoudig het juiste aantal kratten van een bepaalde grootte plaatsen.

  Vanwege de populariteit van infiltratiekratten zijn er veel varianten van uiteenlopende prijzen en uiteenlopende kwaliteiten. Infiltratiekratten worden omwikkeld met geotextiel om ervoor te zorgen dat het water er wel uit maar de grond er niet in kan.

  De theorie
  Hemelwater zakt van zelf de bodem in. De snelheid waarmee dat gebeurd is afhankelijk van de hydrologische conductiviteit (waterdoorlatendheid) van de bodem. Deze hangt weer af van bijvoorbeeld de deeltjesgrootte en de fractie organische stof. De hoeveelheid water die weg kan zakken is evenredig met het oppervlak van de bodem, logisch. Bij ondergrondse infiltratievoorzieningen vergeten velen dit echter. Zowel de waterdoorlatendheidvan de bodem, het volume van de in filtratievoorzieningen het oppervlak van met name de zijkant van de infiltratievoorziening spelen een rol. Ook is het belang rekening te houden met de grondwaterstand en de capillaire zone er boven. Dit alles heeft te maken met de snelheid waarmee de infiltratievoorziening leeg kan lopen. Maar deze zal ook vol lopen met water. Dit hangt natuurlijk af van de afmetingen van het oppervlaken de hevigheid van de bui. Maar ook van de hoeveelheid neerslag in de periode er aan voorafgaand aan de bui, het soort dak (“plat” of hoe schuin) en het materiaal van het dak of de verharding. Al deze variabelen kunnen de keuze voor een methode van infiltratie en het volume van de infiltratievoorziening beïnvloeden.

  Dakgoten

  Voor reparatie, onderhoud of vernieuwing van uw dakgoten, bent  bij ons aan het goede adres.

  Lees meer

  Heeft u vragen over onze diensten? Neem gerust contact op.